emoce ve firmě

Moje služby


Rozhádaní lidé v týmu. Lhostejný nebo frustrovaný zákaznický servis. Demotivovaní obchodníci. Šéf nebo majitel firmy jedoucí na rezervu. Nesoustředěná účetní nebo apatický manažer. Potkáváte je i u vás v práci?

Namísto hašení následků rozklíčujeme a ošetříme příčiny – aby se tyto scénáře už nemusely opakovat. Vytvářím bezpečný prostor, kde je místo a chuť sdílet to, co vaši firmu a především vaše lidi pálí. Prozkoumáme, v čem se cítí nejistě, kde stagnují nebo uhýbají před zodpovědností.

Spokojení, informovaní a správně motivovaní zaměstnanci = spokojení a loajální zákazníci. Vaši lidé nejsou jenom čísla ve výkazech. Nabídněte jim možnost zjistit a říct, co ke své práci potřebují nebo co chtějí změnit ve svém životě, aby mohli žít i pracovat naplno, kvalitně a smysluplně.

Chcete svým lidem ukázat, jak pochopit a ošetřovat svoje emoce? Potřebujete stmelit tým, narovnat vztahy ve firmě a vrátit lidi do hry?

Pojďme se potkat a probrat možnosti.

Kontakt