Emoce ve firmě

Máte v týmu nebo ve firmě dusno? Prodejní výsledky
a výkon padají dolů a frustrovaní zaměstnanci
melou z posledního, případně rovnou odcházejí?
Posviťme si na skutečné důvody, kde je zakopaný pes.

Vraťme vaše lidi zpátky do hry.

Pro nadnárodní korporáty i firmy, které se vejdou
do jedné kanceláře. Skupinový a individuální koučink, firemní kruhy a dlouhodobé unikátní programy
na míru konkrétním lidem, situacím a potřebám.

Moje služby
Maja Bourková Emoce pro firmy

Staráte-li se dobře o svoje zaměstnance, pečujete tím zároveň i o svoje klienty.

Moje služby


🗸 Otevřené workshopy pro HR, markeťáky a obchodníky
🗸 Firemní kruhy a workshopy
🗸 Skupinový i individuální koučink
🗸 Rozproudění dynamiky organizací, procesů a týmové spolupráce
🗸 Unikátní programy na míru konkrétním lidem, potřebám a situacím

Ochutnávka programu zdarma

Maja Bourková

Rozmotávač myšlenek a průvodce podvědomím pro osobní i profesní život. Koučka a facilitátorka firemních kruhů. Propojuji své znalosti a dovednosti získané bezmála třicetiletou praxí práce s lidmi s tím nejlepším, co získávám v rámci odborných výcviků a kurzů z oblasti osobního rozvoje, komunikace aj. 

Pomáhám lidem, aby se vyznali ve vlastních emocích a uměli s nimi zdravě pracovat. Odkrývám podstatu nedorozumění, nepochopení a nepřijetí mezi lidmi v týmech a firmách. Tím, že lépe porozumíme sami sobě, své motivaci, tomu, co nás pohání nebo naopak blokuje, se přibližujeme i ostatním - a máme také větší šanci jim porozumět a najít společnou řeč.

Nenabízím přednášky ani krabicové řešení – jsem člověk, který si vás a vaše lidi vyslechne a efektivně navede na konkrétní řešení. 

Vytvářím bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci. Díky tomu se dostáváme k jádru problému a adresujeme jej citlivým způsobem, kdy si nehrajeme ani na vítěze, ani na poražené. 

Formou hry dokážu lidi nenásilně odpojit od racionálního myšlení a ukázat nový pohled na věc, který jim následně umožňuje dělat lepší vědomá rozhodnutí.

Kontakt
Maja Bourková

...mnohé se vyjasnilo a díky tomu mohou zaměstnanci pracovat komplexněji..

Díky Májině vstupní konzultaci formou společného kruhu se zaměstnanci více sblížili a otevřeli se novým úhlům pohledu. Jednotlivé subjektivní názory byly konfrontovány s pohledem vedení, mnohé se vyjasnilo a díky tomu mohou pracovat komplexněji, což je přínosem i pro naše klienty.

Využíváme i dlouhodobé individuální konzultace pro konkrétní zaměstnance, kteří chtěli vyřešit dlouhodobé diskomfortní situace ve svém osobním životě, mající dopad i na jejich pracovní výkon.

Celkový přínos pro firmu je velmi pozitivní, atmosféra je nyní velice příjemná
a nekonfliktní. Lidé si více naslouchají a konzultují objektivně své názory. Děkujeme.

Marcela Košťálová, majitelka účetní firmy 

DALŠÍ REFERENCE

Jak silný je nejslabší článek firmy,
tak silná je celá firma.